Rekisteriseloste

Päivitetty: 7.12.2022

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Clubix Oy
Y-tunnus: 2905875-9
Osoite: Mäkelänkatu 54a, 00510 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tavoitat rekisteriasioita hoitavan henkilön sosiaalisen media kanaviemme kautta. Ensisijainen yhteydenottokanava on Instagram. Palaamme asiaan pikimmiten.

3. Rekisterin nimi

Club X:n jäsenrekisteri kuukausi- ja vuosijäsenistä. Rekisteriselostetta on viimeksi päivitetty 13.6.2021.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriä käytetään jäsenyyden hoitoon. Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä 30 päivän kuluessa jäsenyyden päättymisestä tai jäsenen niin toivoessa kohtuullisessa ajassa. Kohtuulliseksi ajaksi lasketaan 1 - 2 arkipäivää.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää jäsenistä seuraavat tiedot
  • asiakasnumero
  • nimimerkki
  • sukunimi
  • etunimet
  • kotipaikka
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • jäsenyyden alkamispäivä
  • jäsenyyden päättymispäivä
Jäsenten tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin henkilötiedot kerätään vain jäseniltä itseltään pyytämällä henkilöllisyystodistus, ajokortti tai muu vastaava luotettava asiakirja.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Clubix Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietojen luovuttaminen kaikilla muilla tavoin kuin edellä mainituilla tavoilla on kielletty
Tietoja ei säilytetä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Muilla henkilöillä ei ole rekisterin sisältämiin tietoihin pääsyä.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla jäsenrekisteriin rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta tai tekstiviestillä jäsenrekisteriin rekisteröidystä puhelinnumerosta. Tallennetut tiedot toimitetaan rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Clubix Oy:n tiloissa henkilöllisyyden varmentamalla.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista tai poistamista. Voimassa olevan jäsenyyden katsotaan päättyvän tietojen poistamiseen. Käyttämättömiä jäsenmaksuja ei tässä tapauksessa palauteta.
Copyright © 2021 Clubix Oy