Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Clubix Oy

Y-tunnus: 2905875-9

Osoite: Sahaajankatu 35 A, 00880 Helsinki

Puhelin: 041 545 7111

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Satu Nurmi

Osoite: Sahaajankatu 35 A, 00880 Helsinki

Puhelin: 041 545 7111

Sähköpostiosoite: satu.nurmi@clubix.fi

3. Rekisterin nimi

Club X:n jäsenrekisteri kuukausi- ja vuosijäsenistä. Rekisteriselostetta on viimeksi päivitetty 16.4.2018.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriä käytetään jäsenyyden hoitoon. Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä 30 päivän kuluessa jäsenyyden päättymisestä tai jäsenen niin toivoessa kohtuullisesa ajassa. Kohtuulliseksi ajaksi lasketaan 1 - 2 arkipäivää.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää jäsenistä seuraavat tiedot

  • asiakasnumero
  • nimimerkki
  • sukunimi
  • etunimet
  • kotipaikka
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • jäsenyyden alkamispäivä
  • jäsenyyden päättymispäivä

Jäsenten tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin henkilötiedot kerätään vain jäseniltä itseltään pyytämällä henkilöllisyystodistus, ajokortti tai muu vastaava luotettava asiakirja. Tämä tehdään Satu Nurmen tai Mikko Toivosen toimesta.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Yritys myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietojen luovuttaminen kaikilla muilla tavoin kuin edellä mainituilla tavoilla on kielletty

Tietoja ei säilytetä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan Satu Nurmella (satu.nurmi@clubix.fi) ja Mikko Toivosella (mikko.toivonen@clubx.fi) on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Muilla henkilöillä ei ole rekisterin sisältämiin tietoihin pääsyä.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla jäsenrekisteriin rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta tai tekstiviestillä jäsenrekisteriin rekisteröidystä puhelinnumerosta. Tallennetut tiedot toimitetaan rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Clubix Oy:n tiloissa henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista tai poistamista. Voimassa olevan jäsenyyden katsotaan päättyvän tietojen poistamiseen. Käyttämättömiä jäsenmaksuja ei tässä tapauksessa palauteta.