Pitkästä aikaa, tervehdys Clubilta!

25.5.2020

Olemme lukeneet AVI/THL/ministerit -sektorin ohjeistuksia tarkkaan ja kesän tullen päätimme alkaa raottaa Clubin ovia jäsenten käyttöön! Tilanteen tarkkailu tietenkin jatkuu ja tarvittaessa toimintaa muutetaan uusien ohjeiden mukaisesti.

Sulkemisen jälkeen remonttihässäkkä valtasi klubin alleen ja kesäkuun ensimmäisellä viikolla tiloja tuuletetaankin niin, että perjantain 5.6. VIRTUAALIAVAJAISISSA klo 20:00 hikisistä remppaäijistä ei enää pitäisi näkyä pilkahdustakaan. Zoomin välityksellä reaaliajassa tapahtuvissa avajaisissa paljastetaan paranneltu Club X kaikessa loistossaan ja taustalla voi vilahdella erilaisia esimerkkejä tilojen käytöstä sekä harrastemahdollisuuksista (aitoja biletilanteita emme tietenkään kuvaa). Lisää tietoja ja liput virtuaaliavajaisiin julkistetaan pian!

JÄSENSOPIMUKSIA aletaan tehdä 1.6. alkaen ja myös vanhojen jäsenten tulee uusia sopimuksensa jotta ovikoodit saadaan käyttöön. Clubi ei ole suinkaan välttynyt korona-pandemian negatiivisilta vaikutuksilta talouteen, joten varmasti ymmärrettävästi paineet hintojen nostamiseen ovat kovat. Kesäkuun ajan kuitenkin VUOSIJÄSENYYDEN saa vielä vanhaan hintaan (kerta- tai kuukausimaksu, alkaen 1.7.) ja lisäksi klubille pääsee jo 15.6., eli bonuksena jopa kahden viikon maksuton käyttöaika kesäkuun aikana sopimuksen tehneille. Jäsenyyskuukaudet ovat jatkossa kalenterikuukausia. Jäsenasioissa otathan yhteyttä Lilyyn: lily@clubx.fi

Saunailtoja ja bileitä emme ala heti järjestämään vaikka kokoontumisohjeistukset sen sallisivatkin, sillä turvavälien pitäminen voisi osoittautua juhlissa tunnelman latistajaksi.. Haluamme kuitenkin mahdollistaa jäsenille pienimuotoisten YKSITYISTILAISUUKSIEN pidon omalla porukalla niin, että varatulla ajalla klubi on vain jäsenen ja hänen avecinsa sekä mahdollisesti muutaman kutsutun henkilön käytössä (mikäli kutsutuissa on ei-jäseniä, veloitetaan heistä ajan varanneelta jäseneltä 5€/hlö).

Varauksia voi tehdä toistaiseksi seuraaville ajoille: Maanantai, tiistai ja torstai klo 17:00-20:00 sekä sunnuntai klo 14:00-18:00 Varauksia hallinnoi Lily (lily@clubx.fi). Clubin henkilökuntaa saattaa käydä (vieraita häiritsemättä) tiloissa myös varatuilla ajoilla.

Lyhyesti vielä siis:

  • Virtuaaliavajaiset 5.6. klo 20:00 - lisää tietoa myöhemmin.
  • Jäsensopimusten teko alk. 1.6., kesäkuun ajan vanha vuosijäsenyyshinta. Clubi jäsenkäytössä jo 15.6. vuosisopimuksen tehneille, ensimmäinen maksullinen kuukausi on heinäkuu. Vuosijäsenyyden voi maksaa kerralla tai kuukausittain (12 maksukertaa).
  • Clubi yksityiskäytössä ajanvarauksella merkittyinä aikoina, vain jäsen+avec(it) pääsevät sisään. Kutsuvieraat, jotka eivät ole jäseniä maksavat ajan varanneelle 5€/hlö.

Nähdään Club X:llä!

We have read the AVI / THL / Ministers given guidelines carefully and as the summer comes we decided to start opening the doors of the Club for the use of the members! Of course, the monitoring of the situation will continue and, if necessary, the actions will be changed in accordance with the new instructions.

After the closure, a renovation hassle took over the club and in the first week of June the premises will be cleaned up so that on Friday 5.6. we’ll be ready for VIRTUAL OPENING PARTY at 20:00. Using Zoom we will reveal the enhanced Club X in real time, and in the background you can glimpse various examples of the use of the facilities as well as activity opportunities (we won't, of course, film real party situations). More information and tickets to the virtual opening will be announced soon!

Composing of MEMBERSHIP CONTRACTS starts 1st of June and also old members will have to renew their contracts to get the new door codes. The club has by no means avoided the negative effects of the Corona pandemic on the economy, so the pressure to raise prices is certainly tough. During June, however, you will still receive an ANNUAL MEMBERSHIP at the old price (one-time or monthly fee, starting July 1st), and in addition, members will have access to the club starting 15.6., so as a bonus, up to two weeks of free use during June. From now on the membership months will be calendar months. For membership matters, please contact Lily: lily@clubx.fi

We do not start sauna evenings and parties immediately, even if the instructions allow it, as keeping safety distances during parties would be dull... However, we want to allow members to hold small PRIVATE EVENTS with their own group so that the club is privately in use of the member and their avec and possibly a few invited people during the allotted time (if non-members are invited, they will be charged 5 € / person). Reservations can be made for the following times for the time being: Monday, Tuesday and Thursday from 5pm to 8pm and Sunday from 2pm to 6pm Reservations are managed by Lily (lily@clubx.fi). Club staff may also visit the premises (without disturbing guests) at the booked times.

In short:

  • Virtual opening party on 5.6. at 20:00 - more information later.
  • Composing of membership contracts starts from 1.6., the old annual membership price is valid during June. Club opens on 15.6. for those who have made an annual membership contract, the first paid month is July. Annual membership can be paid one-time or monthly (12 payments).
  • Club can be booked for private use at times by appointment, only member + avec(s) can enter. Invited guests who are not members will be charged 5 € / person from the member who booked the time.

See you at Club X!

Copyright © 2021 Clubix Oy