Syytöksistä yhtä shibari-järjestäjää vastaan

12.9.2021

Olemme saaneet tietoomme vakavia syytöksiä joita on esitetty yhtä shibari-iltojen järjestäjistä vastaan. Häntä on syytetty kumppanien väärästä ja huonosta kohtelusta, sekä rajojen ylityksistä. Otamme aina jokaisen tällaisen syytöksen erittäin vakavasti, selvitämme asian ja reagoimme tarvittavalla tavalla.

Meille on erinomaisen tärkeää, että klubi säilyy turvallisempana tilana, ja että kaikki siellä tapahtuva toiminta on suostumuksellista. Olemme seksipositiivinen tila sekä BDSM-klubi, jossa kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti sisältäen myös sen, että osa ihmisistä haluaa olla avoimen seksuaalisia ja toteuttaa esimerkiksi alistamisleikkejä. Klubilla voikin olettaa näkevänsä hyvin monenlaisia seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ja niitä on voitava toteuttaa ilman, että tarvitsee pelätä pilkkaa, syrjintää tai häirintää.

BDSM yhteisössä suostumuksellisuudella on luonnollisesti hyvin pitkät perinteet jo paljon ennen modernia suostumuksellisuuden kulttuuria, koska koko toiminta nojaa siihen, että osa ihmisistä haluaa tehdä myös sellaisia asioita, jotka ilman suostumusta olisivat rikoksia. Kun kyseessä on alistumisleikit - ja siitä lopulta dominoinnissa on kysymys, leikistä - niin ei voi aina olla varma onko verbaalinen tai fyysinen vastustelu leikkiä vai totta. Tämän takia klubilla on voimassa jatkuvasti yleinen turvasana, “punainen”, jolla voi selkeästi viestiä että nyt kyse ei ole enää leikistä. Koska tämä turvasana on yleinen, eikä keskinäiseen sopimukseen perustuva, niin myös tilanteen ulkopuoliset seuraajat voivat vakuuttua siitä että tarvittaessa keino tilanteen lopettamiseen löytyy.

Aika ajoin kuitenkin paljastuu tapauksia, joissa jonkun henkilön toiminta ei lopulta ole ollut suostumuksellista, tai täyttää hyväksikäytön tunnusmerkit. Näissä tapauksissa arvioidaan onko kyseisen henkilön toiminta ollut sellaista, että hänen läsnäolonsa klubilla vaarantaa muiden turvallisuuden tunteen tai edesauttaa häntä jatkamaan tuomittavaa käytöstään. Jos näin on niin kyseiselle henkilölle voidaan antaa porttikielto, ja näin klubi onkin useassa tapauksessa toiminut.

Nyt esitetyistä syytöksistä on selvää, että vuosien varrella on tapahtunut useita tilanteita, joissa toinen osapuoli on kokenut tulleensa loukatuksi. Jokainen tällainen virhe on tuomittava, ja näitä virheitä tekevä joutuu kantamaan vastuunsa teoistaan täysimääräisesti. Pienilläkin rajojen ylityksillä voi olla hyvin kauaskantoiset seuraukset. Kun tällaisia tarinoita kertyy useampia, niin se on todellakin vakava paikka jossa on mietittävä miten omaa käytöstään pystyy parantamaan niin että vastaavaa ei tapahtuisi enää jatkossa.

Kuitenkaan näistä tilanteista ei ole muodostunut kokonaisuutta joka kertoisi toistuvasta hyväksikäytöstä tai tahallisesta rajojen rikkomisesta, vaan enemmänkin kommunikaatio-ongelmista ja väärinkäsityksistä siitä että onko kyse ollut leikistä vaiko todesta. Kun ongelmia on tuotu esiin niin niitä on jälkikäteen puitu, pahoiteltu kun virheitä on sattunut, otettu opiksi ja lopuksi sovittu. Tästä syystä emme tällä hetkellä näe tarpeelliseksi rajoittaa tämän henkilön toimintaa klubillamme, mutta olemme yhdessä sopineet toimintamallit jatkossa.

Aiomme kuitenkin tämän johdosta kehittää toimintatapojamme parantaaksemme tilojen ja tapahtumien turvallisuutta seuraavin toimin:

  • tapahtumien alussa selitetään lyhyesti että olemme seksipositiivinen tila jossa myös BDSM on sallittua, kerrotaan mitä meillä tarkoittaa turvallinen tila, sekä varmistetaan että läsnäolijat tietävät ja ymmärtävät yleisen turvasanan
  • tapahtumissa on erikseen tunnistettavissa oleva “tukihenkilö”, jolle voi luottamuksellisesti kertoa jos tarvitsee tukea tai kohtaa häirintää, ja joka pyrkii auttamaan parhaansa mukaan ja viemään asiaa eteenpäin
  • tapahtumissa on järjestetty erillinen rauhallinen ja turvallinen tila jonne pääsee rauhoittumaan halutessaan kesken tapahtuman niin että ei tarvitse pelätä että siellä joutuu kohtaamaan kuormittavia tilanteita

Lopuksi - meidän mielestämme on erittäin hyvä asia, että ikävistä kokemuksista ja käytöksestä puhutaan, kohdistui se sitten keneen tahansa - vain asioista puhumalla voidaan epäkohtia korjata. Jos tarvetta on, niin keskustelun voi aloittaa myös yksityisyytensä säilyttäen jonkin välittäjän kautta koska kanavat tähän löytyvät - ja näin onkin toimittu aiemmin kun ongelmia on tuotu meidän tietoomme. Myöskin näemme arvon sillä, että ikävistä kokemuksista voi kertoa anonyymisti julkisesti silloin kun tilanteen osapuolia ei kertomuksesta pysty erottamaan.

Tässä tapauksessa kuitenkin nämä syytökset tuotiin muutaman henkilön toimesta heti julkisiksi, kohde nimettiin selkeästi ja niitä alettiin levittämään viestintäkanavasta toiseen. Tästä tilanne vielä paisui siihen, että monia syytöksiä on selkeästi liioiteltu, totuutta väritetty, muiden ihmisten tekemisiä väitetty saman henkilön toimiksi, ja jopa henkilökohtaisia yhteystietoja levitelty täysin julkisesti. Haluamme korostaa, että emme tässä yleisesti syytä niitä jotka ovat kokemuksistaan kertoneet, vaan erinäisten henkilöiden toimia asian ympärillä.

Tällainen käyttäytymismalli on äärimmäisen tuomittavaa, joissain tapauksissa myöskin rikollista, ja täysin ristiriidassa ihmisten turvallisuudentunteen kanssa. Asian vieminen julkiseksi on toki hyväksyttävää silloin kun se on se viimeinen keino, eli mitkään muut tavat puuttua epäkohtiin eivät ole toimineet - mutta näin ei ole tässä asiassa todellakaan toimittu. Yksityisyyden rikkominen on meillä selkeä sääntörikkomus, johon tulemme puuttumaan mikäli sellaista jatkossa ilmenee.

Copyright © 2021 Clubix Oy